Tento
späť

Kontakt

close

Promoactivity, s.r.o.

Kopčianska 10
851 01 Bratislava

IČO: 35730714
DIČ: 2020210610
IČ DPH: SK2020210610
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2620023923/1100

Prevádzka Eventland

Lehnice – Sása
PSČ: 930 37
Okres Dunajská Streda

www.eventland.sk
maros@promoactivity.com

Kontakt

Marián Reindl 0903 760 267
Milan Belenčiak 0903 445 203

Kde nás najdete:

mapa