Tento
Chcem byť informovaný o:
- aktuálnych tematických eventoch
- nových atrakciách a aktivitách
- akciách a novinkách

viac info

Všetky osobné údaje uživateľov stránok, ktoré sú poskytnuté spoločnosťou Promoactivity, s.r.o. prostredníctvom stránok, sú poskytnuté výlučne na základe dobrovolnosti. Súhlas so spracovaním osobných údajov je daný na dobu neurčitú a je platný až do jeho odvolania, pričom môže byť kedykoľvek odvolaný a to aj bez uvedenia písomným oznámením zaslaným na adresu spoločnosti Promoactivity, s.r.o.. Uživateľ tým ďalej potvrdzuje, že osobné údaje poskytol slobodne ako aj to, že bol včas a riadne informovaný o spracovaní svojich osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, tak ako stanovuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.